Oxygenoterapia

Oxygenoterapia je liečba kyslíkom. Liečba prebieha podávaním kyslíku a jeho inhaláciou. Oxygenoterapia pomáha chorým s pľúcnymi aj mimopľúcnymi chorobami. Účelom je zlepšenie kvality života. Liečba znižuje potrebu hospitalizáce a pomáha predĺžiť dobu prežitia. Oxygenoterapia sa využíva nie len u hospitalizovaných pacientoch, ale je možné ju dlhodobo aplikovať v domácom prostredí. Zrýchluje sa tak rekonvalescencia pacienta, zlepšuje sa jeho dýchanie a doba prežitia. Použitie kyslíka sa aplikuje u pacientov pri prechodnej hypoxemii (znížená koncentrácia kyslíku v krvi) ako aj prostriedok proti priamemu procesu stárnutia – antiaging.

 

DDOT – Dlhodobá domáca oxygenoterapia

Dlhodobá domáca oxygenoterapia (DDOT) je určená pre pacientov s chronickou respiračnou insuficienciou. Je vhodná pre stabilizovaných pacientov v domácom prostredí (ak nedochádza k zhoršeniu stavu subjektívnych ťažkostí ani ventilačných parametrov). Kyslík sa v domácom prostredí aplikuje z pravidla pomocou kyslíkových okuliarov alebo masky po dobu minimálne 16 hodín denne. Prestávky by tak nemali presiahnúť 2 hodiny. Kyslíkový koncentrátor má tú výhodu, že je čiastočne či úplne mobilný. V domácom prostredí ho je možné vďaka optimálnej váhe premiestniť na akékoľvek miesto. Mobilný (transportný) kyslíkový koncentrátor je vhodný do auta či na cesty.

 

Použitie oxygenoterapie

Pozitívny dopad dlhodobej domácej oxygenoterapie je preukázaný celou radou randomizovaných štúdií.

Terapia je určená k liečbe mnohých ochorení a porúch. Je vhodná pre pacientov, ktorí nevykazují dlhodobé zlepšenie pri štandardnej liečbe chronických pľúcnych ochorení.

Je aplikovaná u pacientov s chronickou respiračnou insuficienciou za účelom zmiernenia hypoxemie, zlepšenie metabolického stavu a zabráneniu rozvoja pľúcnej hypertenze a cor pulmonale, čo v dôsledku vedie k zníženiu mortality.

Využitie DDOT na liečbu:

 • COVID 19
 • Hypoxemie, hypoxie, anoxie, anoxemie,
 • pľúcne ochorenia
 • pľúcne vaskulárne ochorenia,
 • neurologické ochorenia,
 • ochorenia hrudnej steny,
  • ťažká kyfoskolióza hrudnej chrbtice
 • respiračná insuficiencia pri ťažkej obezite,
 • pooperačné obdobie,
 • šok,
 • ťažká anémia, poruchy krvného obehu, AIM,
 • otrava oxidom uhoľnatým,
 • perinatálne obdobie,
 • pre športovcov na zrýchlenie regenerácie a zvýšenie kondíce
 • na rýchlu rekonvalescenciu po infarkte
 • Indikácia oxygenoterapie bola rozšírená na všetky pľúcne ochorenia, ktoré sú sprevádzané hypoxemiou.

Oxygenoterapia sa ďalej používa k:

 • zmierneniu starnutia
 • posilňovaniu obranyschopnosti
 • kompenzácii negatívneho dopadu fajčenia
 • liečbe nespavosti
 • pomoci pri nechutenstve
 • liečbe komplikácií diabetes
 • zniženiu stresu
 • zmierneniu stavu migrény
 • pozitívnemu ovplyvneniu krvného tlaku

Kedy oxygenoterapiu nepoužívať!!!

 • pri epilepsii
 • pri hypertyreóze
 • po transplantácii orgánov
 • pri infekciách dýchacích ciest a pľúc

Domáca oxygenoterapia môže byť užívaná aj ako prevencia chorôb. Jedná sa o regeneračnú kyslíkovú kúru. Kyslík tak pozitívne pôsobí na celý organizmus. Regeneruje, vyživuje a zvyšuje ako fyzickú, tak i psychickú kondíciu.

Dlhodobá domáca oxygenoterapia pomáha pacientom vrátiť sa do normálneho a aktívneho života. Napomáha k zlepšeniu kvality života pacientov, k zníženiu potreby hospitalizácie a zníženie úmrtnosti.

 

Leave a reply